Tom IV - Zarządzanie rzeczywistością

Transerfing Tom IV - Zarządzanie rzeczywistością
PRZEDMOWA
Rozdział I
Tańce z cieniami

Relacje człowieka z otaczającym światem kszta­łtują się w taki sposób, że każda nowość w sposób nieunikniony zmienia się w powszedniość. Rzeczywistość wciąż zmienia swój wygląd, jak obłoki na niebie. Lecz prędkość zmian nie jest do tego stopnia duża, by odczuwać ruch materialnego urzeczywistnienia w przestrzeni wariantów. Dokładnie tak samo ruch i transformacja obłoków są wyraźnie dostrzegalne tylko przy szybkim odtwarzaniu kadrów filmu wykonanego metodą poklatkową. Nawet świeżość zmian, ożywiając życie krótkotrwałym rozbłyskiem, równie szybko gaśnie. Nadzwyczajne staje się zwykłym, odświętna radość rozpuszcza się w codzienności. Nuda...

Pierwotne źródło zamiaru

Prawo pecha

Wszystko będzie jak na złość

Zasada wahadła

Stabilizacja struktury

Przybysze Indygo

Władcy energii

Deklaracja zamiaru

Podsumowanie


Rozdział II
Sen

Od niepamiętnych czasów ludzie zwracali uwagę na to, że świat zachowuje się dwojako. Z jednej strony, wszystko zachodzące na materialnym poziomie jest mniej więcej jasne i wytłumaczalne z punktu widzenia praw przyrody. Lecz z drugiej strony, kiedy stykamy się ze zjawiskami subtelnej natury, prawa te przestają działać. Dlaczego w żaden sposób nie udaje się połączyć różnych przejawów rzeczywistości w jeden system wiedzy?

Dwa oblicza rzeczywistości

Sen na jawie

Dzieci Boga

Teatr snów

Podsumowanie