Tom II – Szelest porannych gwiazd

Transerfing Tom II – Szelest porannych gwiazd
PRZEDMOWA

Drogi Czytelniku!

Wszyscy, tak czy inaczej, znajdujemy się w mocy okoliczności. Pragnienia się nie spełniają, marzenia się nie ziszczają, za to najgorsze obawy, jak na złość – tak. Czy nie może być odwrotnie? Okazuje się, że może. I dowiesz się, w jaki sposób.

Książka otworzy przed Tobą bardzo dziwny świat, w któ­rym codzienna rzeczywistość jawi się w nieznanej postaci. Wiele żywotnych kwestii zostanie rozpatrzonych z absolutnie zaskakującego punktu widzenia. Lecz najbardziej zadziwia nie tyle niezwykłość nowej rzeczywistości, ile to, że podlega ona sterowaniu.

Transerfing to technika zarządzania rzeczywistością, przy czym bardzo szczególna. Celu tu się nie osiąga, lecz przeważnie urzeczywistnia się on sam. To brzmi nieprawdopodobnie jedynie w ramach tradycyjnego światopoglądu. Przyjdzie nam zburzyć mur utrwalonych stereotypów i błędnych ograniczeń.

To prawda, że podporządkowanie rzeczywistości swojej woli jest dosyć trudne. Ukryte pragnienia i śmiałe marzenia rzeczywiście są trudno osiągalne, jeżeli przestrzegamy ogólnie przyjętych norm i zasad. Dobrze wiadomo, w jakim stopniu mało efektywne i niekiedy daremne są pró­by zmieniania siebie lub otaczającego świata.

Transerfing proponuje zasadniczo inny sposób myślenia i działania tak, by otrzymywać to, co upragnione. Nie starać się, a właśnie otrzymywać. I nie zmieniać siebie, a powracać do siebie.

Podstawowa idea Transerfingu opiera się na założeniu istnienia przestrzeni wariantów, w któ­rej przechowywane są scenariusze wszystkich możliwych zdarzeń. Liczba wariantów jest nieskończona, podobnie jak nieskończenie wiele jest możliwych położeń punktu w układzie współrzędnych. Jest tam zapisane wszystko, co było, jest i co będzie. Energia myśli człowieka w określonych warunkach może zmaterializować ten lub inny sektor przestrzeni wariantów.

Potencjalna możliwość obleka się w rzeczywistość na podobieństwo odbicia w zwierciadle wariantów. Człowiek jest zdolny do kształtowania swojej rzeczywistości. Lecz w tym celu należy przestrzegać określonych zasad. Ludzki umysł nieskutecznie pró­buje oddziaływać na odbicie, podczas gdy należy zmienić sam obraz.

Cóż to za obraz? Jak go zmienić? Jak posługiwać się tym dziwnym zwierciadłem? Transerfing udziela odpowiedzi na te pytania. I tylko jedno pozostaje nieodgadnione: co kryje się po tamtej stronie lustra?

Mimo całej fantastyczności idei opisanych w książce, znalazły one już praktyczne potwierdzenie. Ci, któ­rzy pró­bowali stosować Transerfing, doznali zdziwienia graniczącego z zachwytem. Świat otaczający transerfera w niepojęty sposób zmienia się dosłownie na jego oczach. To nie jest już wirtualny mistycyzm, tylko dająca się sterować rzeczywistość.

 


 

Rozdział I
Zamiar

Skąd biorą się sny? Czyżby były tylko produktem wyobraźni umysłu ludzkiego? Co wspólnego ma sen z rzeczywistością? Uchyla się zasłona nad tajemnicą potęgi dawnych magów, budowniczych piramid egipskich i innych podobnych budowli.

Przestrzeń snów
Magiczna siła zamiaru
Zewnętrzny zamiar
Scenariusz gry
Gra według Twoich zasad
Oczyszczanie zamiaru
Podsumowanie

 


 

Rozdział II
Slajdy

Dlaczego pragnienia się nie spełniają, a marzenia nie ziszczają? Aby to, czego pragniesz, oblec w rzeczywistość, trzeba wiedzieć, jak złożyć „zamówienie”. Począwszy od tego rozdziału, w książce przytoczone zostaną konkretne praktyczne zalecenia z zakresu techniki realizacji zamówienia. Są to pierwsze kroki maga.

Iluzje
Zniekształcenie rzeczywistości
Pozytywne slajdy
Poszerzenie strefy komfortu
Wizualizacja celu
Wizualizacja procesu
Łańcuchy transferowe
Podsumowanie

 


Rozdział III
Dusza i umysł

Człowiek dysponuje ogromną siłą, nazywaną czasem energią psychiczną. Magiczne zdolności ma każdy, lecz są one głęboko zablokowane. Okazuje się, że nie trzeba daleko szukać, by ujawniły się wewnętrzne rezerwy i potencjalne możliwości. Zadziwiające zjawiska i rzeczy są tuż obok, lecz człowiek nie zwraca na nie uwagi.

Wiatr zamiaru
Żagiel duszy
Czarodziej, którego masz w sobie
Miraż
Anioł Stróż
Futerał duszy
Frail
Jedność duszy i umysłu
Slajdy dźwiękowe
Okno na przestrzeń wariantów
Freim
Podsumowanie


Rozdział IV
Cel i drzwi

Dla każdego człowieka istnieje ścieżka, na której osiągnie prawdziwe szczęście. Lecz jak ją znaleźć? Dowiesz się, jak to się robi. A jak osiągnąć zamierzony cel, skoro przecież pragnienia nie zawsze odpowiadają możliwościom? Przekonasz się, że Twoje możliwości są ograniczone tylko przez Twój zamiar. Zrywając okowy stereotypów, otwierasz drzwi, które wcześniej wydawały się nieprzystępne.

Jak wybierać swoje rzeczy?
Jak dyktować modę?
Cudze cele
Burzenie stereotypów
Twoje cele
Twoje drzwi
Zamiar
Urzeczywistnienie
Natchnienie
Reanimowanie celu
Podsumowanie